CAT

Aquest és un  reportatge fet des d’un primer viatge el 2005 a Sant Petersburg fins un total de vuit acabant a Moscou el 2010. En cinc anys viatjant a les quatre estacions de l’any vaig poder copsar grans contrastos d’un imperi que volia resorgir anyorant dues époques, la tsarista i la soviètica.

ESP

Este es un reportaje hecho desde un primer viaje en el 2005 a San Petersburgo hasta un  total de ocho terminando en Moscú el 2010. Durante cinco años viajando en las cuatro estaciones del año pude captar grandes contrastes de un imperio que quería resurgir con la añoranza de dos épocas, la zarista y la soviética.

ENG

This is a report made at the beginning of a trip to Saint Petersburg in 2005, one out of eigth trips done finishing in Moscow in 2010. For five years I traveled through the four seasons of the year and I was able to capture great contrasts of an Empire willing to rise with the nostalgies of two Eras, «The Era of the Zars» and «The Soviet Era».