CAT

Què és l’hora blava? Quan es fotografia? Quin és el millor moment? L’hora blava en fotografia és un moment de llum ideal, doncs la llum artificial no contrasta amb la llum de l’ambient i obtenim resultats òptims. Autor de l’ exposició  L’HORA BLAVA, en ella acumula imatges en l’hora blava des de que s’inicià a la fotografia digital. Hi ha doncs imatges preses amb màquines compactes, telèfon mòbil, reflex i fins i tot amb màquines sense mirall. Tot i que la més antiga és del 2004, n’hi ha recents de les vacances del darrer 2020.

ESP

¿Qué es la hora azul? ¿Cuándo se fotografía? ¿Cuál es su mejor momento? La hora azul en fotografía es un momento de luz ideal puesto que la luz artificial no contrasta con la luz del ambiente y obtenemos resultados óptimos. Autor de la exposición LA HORA AZUL, en ella acumula imágenes en la hora azul desde que se inició en la fotografía digital. Hay pues, imágenes tomadas con máquinas compactas, teléfono móvil, réflex e incluso con máquinas sin espejo. A pesar de que la más antigua es del 2004, hay fotos recientes de las vacaciones del 2020.

ENG

What is the blue hour? When can we take pictures of it? Which is the best moment?  The blue hour in photography is an ideal moment because artificial light does not contrast with natural light and we obtain optimal results. Author the exhibition THE BLUE HOUR, in it compilates images from his beginings in digital photography. There are photographs taken with compact cameras, mobile phones, reflex cameras an even with mirrorless cameras.  Despite the oldest one is dated from 2004, there are recent pictures from holidays of 2020.