CAT

Des del 2015 fent sortides pelàgiques en barca a Tarragona ( GEPEC ) , Roses ( APNAE ) i, aprofitant les vacances, al Golfo de Vera ( Cetáceos & Navegación ) i a la Bretanya francesa. Es tracta de divisar en totes elles fauna ( ocells sobretot ), però també cetacis i foques o algún peix que es deixa veure quan surt a la superfície com el peix lluna. Normalment hi ha un biòleg/a entre la tripulació.

ESP

Desde el 2015 haciendo salidas pelágicas en barca en Tarragona ( GEPEC ), Rosas ( APNAE ) y, aprovechando las vacaciones, en el Golfo de Vera( Cetáceos & Navegación ) y en la Bretaña francesa. Se trata de divisar en todas ellas fauna ( sobretodo aves ), pero también cetáceos y focas o algún pez que se deje ver cuando sale a la superfície como el pez luna. Normalmente hay un biólogo/a entre la tripulación.

ENG

Since 2015 doing pelagic boat trips in Tarragona ( GEPEC ), Roses ( APNAE ) and, taking advantage of holidays, in Vera’s Gulf ( Cetáceos & Navegación ) and in French Britain. It’s about spotting fauna ( most of them birds ) , but also cetaceans and seals or a fish like moon fish when it appears on the surface. Normally there is a biologist amongst the crew.